Productgroepen

We hebben gemerkt dat er nogal wat vragen zijn over het nieuwe Advies 19 ‘Species information in FSC Product Groups (amended)', zie hier op pagina 29. Ter verduidelijking hebben wij deze informatie opgesteld.

In dit advies komt er op neer dat van elke productgroep de houtsoorten bekend moeten zijn. Deze soortinformatie hoeft niet vermeld te worden in de FSC database (info.fsc.org), maar moet wel bij de certificaathouder bekend zijn en zal tijdens de audit gecontroleerd worden. Dit is ook in overeenkomstig met de Europese Houtverordening waarbij ook voor de meeste hout- en papierproducten de houtsoort bekend moet zijn. Als u de houtsoort niet weet, kunt u deze informatie bij uw leverancier opvragen.


Voorbeeld vermelding productgroepen


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222