Certificering

Vragen?

Zijn uw vragen nog niet beantwoord? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder!
030-2767220 of info at fsc point nl

Op zoek?

Bent u op zoek naar een (groeps)certificeerder of adviseur? Kijk hier voor een overzicht.

read more …

Certificering voor bedrijven

De zogeheten 'Chain of Custody'-certificering

Om FSC-gecertificeerd hout en papier te onderscheiden van niet-gecertificeerde (hout)producten moeten alle schakels in de handelsketen gecertificeerd zijn (certificering van de 'Chain of Custody' (CoC)). In Nederland hebben bijna 3000 bedrijven zo’n CoC-certificaat.


CoC-certificering betekent dat alle bedrijven in de handelsketen, van zagerij tot fabrikant van eindproducten, in staat zijn de stroom FSC-gecertificeerde houtproducten apart te houden van de overige houtproducten, zowel administratief als fysiek, en dat een certificeerder heeft vastgesteld dat die bedrijven alle daarvoor geldende regels in acht nemen.

Certificering vindt plaats op bedrijfsniveau. Maar let op: een FSC-gecertificeerd bedrijf kan ook niet-gecertificeerde (hout)producten aanbieden. Een FSC-certificaat alleen is onvoldoende bewijs voor levering van FSC-hout en -papier. Controleer op de inkoopfactuur of voor het betreffende product een ‘FSC-claim’ is gemaakt.

Welke bedrijven moeten FSC-gecertificeerd zijn?
Stelregel is dat alle bedrijven die op enig moment wettelijk eigenaar worden van een FSC-product een FSC-certificaat moeten hebben.

De CoC-standaard stelt dat een bedrijf FSC-gecertificeerd moet zijn wanneer het bedrijf hout, papier of andere producten uit een FSC-gecertificeerd bos wil

  • verwerken, en/of
  • bewerken, en/of
  • doorverkopen met behoud van de FSC-claim

Wanneer een schakel in de keten niet gecertificeerd is, betekent dit dat geen onafhankelijke controle heeft kunnen plaatsvinden en verliest het hout of houtproduct z'n FSC-status.

Voor onder andere agenten, transportbedrijven en detailhandel is het onder bepaalde voorwaarden niet nodig FSC-gecertificeerd te zijn om FSC-producten te kunnen verhandelen. Het gaat hierbij om bedrijven (m.u.v. de detailhandel) die geen wettelijk eigenaar worden van het hout (houtproducten).

U kunt checken of een bos of bedrijf FSC-gecertificeerd is in onze General Database.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222