Certificering

Per 17 februari 2017
194,156,172 ha gecertificeerd
31,856 CoC certificaten
1,478 FM/CoC certificaten

Certificering

Waarom is certificering belangrijk?

Certificering (© FSC A.C.)© FSC A.C.Hout uit een FSC-bos is een bijzonder product! De boseigenaar heeft een prestatie van formaat geleverd met duurzaam bosbeheer. Daarbij heeft hij rekening gehouden met heel veel verschillende aspecten: behoud van biodiversiteit, bescherming van waterlopen, veiligheid van de bosarbeiders, enzovoort. Dit bijzondere product moet te onderscheiden zijn van niet-gecertificeerd hout. Daarvoor zijn regels die zijn vastgelegd in de Chain of Custody (CoC)-standaard. Alleen bedrijven die gecertificeerd zijn tegen die standaard kunnen (en mogen) het product verkopen als FSC-hout.

Wat is certificering?
Bij certificering stelt een zogenaamde derde partij, de certificeerder, vast dat een bedrijf zich vooraf vastgestelde regels houdt. Die regels zijn vastgelegd in een standaard. FSC kent twee vormen van certificering: certificering van bosbeheer en certificering van de Chain of Custody (CoC).


Gecertificeerde bedrijven herkennen
Alleen FSC-gecertificeerde bedrijven kunnen FSC-producten verkopen. Deze producten zijn te herkennen aan enerzijds de FSC-claim op de factuur en anderzijds het FSC-label op het eindproduct. Een gecertificeerd bedrijf ontvangt van z'n certificeerder twee unieke nummers:

  • FSC certificaatnummer dat gebruikt wordt op facturen, pakbonnen en offertes (bijvoorbeeld SGSCH-COC-88888)
  • FSC Keurmerk Licentie Code is het nummer dat in het FSC-label op producten vermeld wordt (bijv. FSC-C004060)

In de internationale database zijn alle FSC-gecertificeerde bedrijven aan de hand van één van beide nummers terug te vinden.


Klachten over certificering
Klachten over certificering (bosbeheer en certificering van de CoC) worden in eerste instantie bij het gecertificeerde bedrijf ingediend en in goed overleg opgelost. Zowel bosbedrijven als CoC-gecertificeerde bedrijven beschikken over een klachtenprocedure. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de klacht (meteen) in te dienen bij de certificeerder. Uw certificeerder kan u daarover informeren. Pas als de klager oordeelt dat ook de certificeerder geen bevredigende oplossing heeft aangedragen kunt u een klacht indienen bij FSC.

'Waarom is werken met een gecertificeerde aannemer belangrijk?'

Nic Hollenberg, kwaliteitsinspecteur bij Ymere:
'Verfraaiing van onze leefomgeving mag niet ten koste gaan van de leefomgeving in houtleverende landen, waar bossen onherstelbaar worden aangetast. Werken met een FSC-gecertificeerde aannemer is voor ons daarom een vanzelfsprekendheid. Deze kan immers aantonen dat het hout ook écht uit een goed beheerd bos komt.'

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222