Certificering

Waarom is certificering belangrijk?

Certificering (© FSC A.C.)© FSC A.C.Hout uit een FSC-bos is een bijzonder product! De boseigenaar heeft een prestatie van formaat geleverd met duurzaam bosbeheer. Daarbij heeft hij rekening gehouden met heel veel verschillende aspecten: behoud van biodiversiteit, bescherming van waterlopen, veiligheid van de bosarbeiders, enzovoort. Dit bijzondere product moet te onderscheiden zijn van niet-gecertificeerd hout. Daarvoor zijn regels die zijn vastgelegd in de Chain of Custody (CoC)-standaard. Alleen bedrijven die gecertificeerd zijn tegen die standaard kunnen (en mogen) het product verkopen als FSC-hout.

Wat is certificering?
Bij certificering stelt een zogenaamde derde partij, de certificeerder, vast dat een bedrijf zich aan de regels houdt. Die regels zijn vastgelegd in een standaard. FSC kent twee vormen van certificering: certificering van bosbeheer( FM) en certificering van bedrijven, de Chain of Custody (CoC).


Gecertificeerde bedrijven herkennen
Alleen FSC-gecertificeerde bedrijven kunnen FSC-producten verkopen. Deze producten zijn te herkennen aan enerzijds de FSC-claim op de factuur en anderzijds het FSC-label op het eindproduct. Een gecertificeerd bedrijf ontvangt van z'n certificeerder twee unieke nummers:

  • FSC certificaatnummer dat gebruikt wordt op facturen, pakbonnen en offertes (bijvoorbeeld SGSCH-COC-88888)
  • FSC Keurmerk Licentie Code dat vermeld wordt in het FSC-label op de producten (bijv. FSC-C004060)

In de internationale database zijn alle FSC-gecertificeerde bedrijven aan de hand van één van beide nummers terug te vinden.


Klachten over certificering
Klachten over FSC-certificering (van bosbeheer en bedrijven) kunt u in eerste instantie indienen bij het betreffende (bos)bedrijf. Deze klachten zullen in goed overleg worden opgelost. Hiervoor beschikken de bedrijven over een klachtenprocedure. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de klacht (direct) in te dienen bij de certificeerder. Pas als u oordeelt dat ook de certificeerder geen bevredigende oplossing heeft aangedragen kunt u de klacht indienen bij FSC.

'Waarom is werken met een gecertificeerde aannemer belangrijk?'

Nic Hollenberg, kwaliteitsinspecteur bij Ymere:
'Verfraaiing van onze leefomgeving mag niet ten koste gaan van de leefomgeving in houtleverende landen, waar bossen onherstelbaar worden aangetast. Werken met een FSC-gecertificeerde aannemer is voor ons daarom een vanzelfsprekendheid. Deze kan immers aantonen dat het hout ook écht uit een goed beheerd bos komt.'

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000222